O mnie

Dorota Bartyzel-Dukaczewska

Jestem nauczycielką mindfulness. Kilka lat temu poczułam, że jakkolwiek nauki pobierane w Polsce mają swoją niezaprzeczalną wartość, chcę się kształcić się u źródła.
Źródło mindfulness bije tam, gdzie najpopularniejszy dziś na świecie program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) powstał, został poddany badaniom akademickim, znalazł zastosowanie w szpitalach i zyskał należną mu rangę medyczną.
Tak trafiłam do Center for Mindfulness Jona Kabat-Zinna. To ośrodek, który nie tylko kształci nauczycieli MBSR, ale opracowuje i przestrzega najwyższych standardów nauczania; trening nauczycielski ciągnie się latami, bo długie lata treningu są niezbędne, wg Jona Kabat-Zinna, żeby uświadomić sobie, czym naprawdę jest mindfulness.
Po Jonie Kabat-Zinnie, kierowanie CFM przejął Saki Santorelli. Jestem jego uczennicą i regularnie biorę udział w prowadzonych przez niego treningach nauczycielskich oraz odosobnieniach. W 2017, wraz z Agnieszką Guzicką, wydałam polską wersję książki Sakiego „Heal Thy Self.” Dla mnie było to ukoronowaniem tego etapu nauki, który dał mi niezbywalne poczucie głębokiego sensu praktyki mindfulness, a teraz otwiera moją ciekawość i odwagę na to, co będzie.
Absolwentka programu Search Inside Yourself w San Francisco, najpopularniejszego treningu inteligencji emocjonalnej w oparciu o mindfulness opracowanego dla pracowników Google i wykorzystywanego w środowiskach biznesowych Doliny Krzemowej.
Absolwentka programu Inside Dialog, pogłębiającego praktykę mindfulness w relacji interpersonalnej.
Certyfikat Szkoły dla nauczycieli mindfulness przy Institute for Mindfulness-Based Approaches.
Założyła i prowadzi ośrodek psychoedukacji mindfulnesscentrum.pl oraz ośrodek diagnostyczno-rozwojowy i wydawnictwo Ego-Centrum.
W 2017 wydała książkę „Twoje zdrowie potrzebuje Ciebie” Sakiego Santorellego, autorski zapis programu MBSR oparty na doświadczeniu prowadzącego i uczestników kursu.
W 2015 opublikowała „Siedem kręgów”, powieść o tym, jak oswajanie bolesnego doświadczenia choroby i przemijania nadaje nowe sensy, otwiera na nieznane i pozwala zacząć raz jeszcze.
Dorota Bartyzel-Dukaczewska współtworzyła społeczny program Stop-Respektuj Prawa Pieszych oraz Zielone Światło, trzyletni program pomocy psychologicznej dla osób niewidomych i słabowidzących.
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Dzennikarstwa Podyplowego UW i Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Intra. W Warszawie ukończyła także roczny Kurs Pomocy Psychologicznej i Kurs Psychologii Klinicznej przy Laboratorium Psychoedukacji. W Londynie odbyła liczne kursy z zakresu kooordynacji programów filantropijnych oraz zarządzania czasem i rozwoju kadr zarządzających.
Jest dziennikarką Bloomberg News, największej na świecie agencji informacyjnej i telewizji, była szefowa biura Bloomberga w Polsce, była zastępczyni redaktora naczelnego The Warsaw Voice.
Interesuje się rozwojem instytucji i ruchów, działających na rzecz poszerzania świadomości społecznej poprzez ograniczanie negatywnego wpływu przemian społecznych i gospodarczych na kondycję zdrowotną człowieka.
Z mężem i synem zwiedziła prawie cały świecie. Pasjonuje się myślą C.G. Junga i literaturą modernistyczną XX wieku.
Prowadzi warsztaty i kursy w zakresie:
 • MBSR
 • FOKUS – autorski program pomyślany jako przygotowanie do MBSR lub/i uzupełnienie MBSR o interwencje terapeutyczne w oparciu o mindfulness (tzw. MBI)
 • Wykłady nt. Mindfulness w kontekście neuroplastyczności, inteligencji emocjonalnej i medycyny integratywnej
 • Strategie antystresowe dla seniorów
 • Konsultacje indywidualne
Zajęcia z Dorotą Bartyzel-Dukaczewską mają wiele zalet: otrzymujesz ogromną dawkę wiedzy, możesz liczyć na głęboką wrażliwość prowadzącej, aktywną pomoc w konsekwentnym uwalnianiu się od złych nawyków i wielkie wsparcie w codziennym odnajdywaniu siebie. Zajęcia z Dorotą mają jedną wadę – nie chodzi w nich o błyskawiczny fix ani uciekanie od życia. Chodzi o świadomość życia takiego, jakie jest”, Ela Linsenbarth, Starak Property.

UMYSŁOWY FITNESS

zaproszenie do twórczej destrukcji, uwolnienia od schematów i pielęgnowania wewnętrznego „aha”

Umysłowy fitness to:
 • zdrowie, mądrość i dobre samopoczucie,
 • praktyczna redukcja stresu,
 • lekcje mindfulness na co dzień,
 • trening inteligencji emocjonalnej,
 • poprawa relacji ze sobą i z otoczeniem,
 • relaksacja, odpoczynek, wypoczywanie,
 • uspokojenie umysłu doraźnie i długofalowo,
 • łagodzenie bólu psychicznego i fizycznego